Statistika instrukcije

Povpraševanje po inštrukcijah

Inštruktorji imajo veliko dela, saj se za dodatno učno pomoč na ta način odloča vse več dijakov in študentov, pogosto pa inštrukcije iščejo že osnovnošolci. Seveda pa je povpraševanje po določenih predmetih večje, po drugih manjše. Na prvo mesto postavlja statistika inštrukcije matematike, kar bi verjetno pričakovali. Za razliko od tega predmeta pa nekateri sploh niso primerni za tovrstno poučevanje in po njih praktično ni povpraševanja.

Inštrukcije fizike in matematike

Med najbolj priljubljenimi so vsekakor inštrukcije naravoslovnih predmetov, predvsem matematike in fizike. En razlog gotovo tiči že v tem, da gre za splošne predmete, s katerimi se srečujemo skozi celotno izobraževalno vertikalo, od prvih razredov osnovne šole vse do vpisa na fakulteto, pogosto pa tudi še kasneje. Po drugi strani pa so inštrukcije fizike in matematike vsekakor zelo priljubljene zato, ker gre za zahtevno učno snov, ki jo je možno bistveno lažje osvojiti, če se poslužimo dodatnega zornega kota, ki ga pri razlaganju snovi prinaša dober inštruktor. Inštrukcije fizike in matematike poleg tega zahtevajo veliko praktičnega dela, zato so kot nalašč za inštrukcije, rezultati pa so navadno zelo dobri.

Inštrukcije strokovnih predmetov

Veliko povpraševanja je tudi po inštrukcijah strokovnih predmetov, kot so elektrotehnika, poslovna matematika in statistika. Inštrukcije za te predmete so seveda namenjene dijakom in študentom, ki se odločijo za določeno smer izobraževanja. Vsekakor pa mora imeti recimo statistika inštrukcije, ki so povsem prilagojene določenemu študijskemu programu. Do neke mere gre namreč še vedno za določene splošne vsebine, a preverjanja znanja najbrž zahtevajo poznavanje specifičnih vsebin.