termometer

Termometer z živim srebrom počasi izginja

Termometer nam meri temperaturo zraka, telesa ter raznih drugih stvari. Termometer si mnogi predstavljamo kot sodobno odkritje, dejansko pa so bili v uporabi že v osemnajstem stoletju.

Temperaturne lestvice so odkritje osemnajstega stoletja

Leta tisoč sedemsto štiriindvajset je nemški fizik Daniel Gabriel Fahrenheit predlagal letvico za merjenje temperatur. Po njem se imenuje Fahrenheitova temperaturna lestvica, označuje se z oznako °F oziroma stopinjo Fahrenheita. Poleg nje ima praktično vsak termometer tudi oznako °C, kar pomeni stopinjo Celzija. V tem primeru gre za Celzijevo temperaturno lestvico. Odkrita je bila v dobro desetletje pozneje, danes imamo tudi obrnjeno prvotno označevanje tališča in vrelišča vode. Izumitelj Celisius je namreč označeval vrelišče z nič, ledišče pa s sto stopinjami. Oznaka dvaintrideset stopinj Fahrenheita je enaka oznaki nič stopinj Celzija, oznaka dvesto dvanajst stopinj Fahrenheita pa je enaka oznaki sto stopinj Celzija. Obe lestvici ima termometer zaradi možnosti uporabe v vseh delih sveta. Bistveno bolj pogosto je v uporabi Celzijeva temperaturna lestvica, ki je Fahrenheitovo že skoraj izpodrinila. Fahrenheitovo lestvico uporabljajo še v Združenih državah Amerike ter v manjšem številu angleško govorečih držav. Termometer se uporablja v različne namene, merjenje temperature zraka je zgolj eden od načinov. Zelo pogost je tudi medicinski termometer, s katerim merimo temperaturo človeškega telesa. Temperatura človeškega telesa je bila po Fahrenheitovi temperaturni lestvici revidirana. Fahrenheit je v meritvah naredil napako, tališče in vrelišče je pri drugačnih številkah od prvotnih. Pri spremembi so ohranili tališče in vrelišče, po revidirani lestvici je temperatura človeškega telesa osemindevetdeset celih šest, namesto prvotnih šestindevetdeset stopinj Fahrenheita. Klasičen termometer z živim srebrom v stekleni cevki je tudi vedno manj pogost, v nekaterih izvedbah ga ni več moč dobiti. Digitalni termometer opravlja praktično isto nalogo, izvede jo hitreje. Kljub temu je za mnoge digitalna tehnologija manj prijetna za uporabo, zato je v takih primerih klasičen živosrebrni termometer potrebno še bolj čuvati.