Analiza poslovanja podjetja

Analiza poslovanja podjetja je pomembna tako za kupca kot tudi prodajalca podjetja

Finančno stanje in premoženje podjetja je običajno merilo uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. Poslovanje je lahko pozitivno, z dobičkom, ali na drugi strani negativno, ko podjetje posluje z dolgom. Pri oceni finančnega stanja podjetja je zelo pomembna analiza poslovanja podjetja. Le ta je vsakemu lastniku podjetja v pomoč pri oceni uspešnosti poslovanja podjetja.

Analiza poslovanja podjetja je še toliko bolj pomembna, ko se podjetje prodaja ali kupuje. V tem primeru mora analiza vsebovati nekatere zelo pomembne sklope. Ti sklopi zajemajo oceno finančnega položaja podjetja, oceno potencialnih davčnih obveznosti, konkurenčni položaj podjetja in pravne vidike poslovanja podjetja. Vse te informacije so pomembne pri prodaji oziroma nakupu podjetja, saj v neki meri vplivajo tudi na njegovo ceno. Najbolje je, da analizo poslovanja podjetja opravijo neodvisne organizacije, ki imajo v svojih vrstah zaposlene pravne, davčne ali finančne svetovalce ali odvetnike.

Ocena vrednosti podjetja naj bo opravljena s strani strokovnega ocenjevalca

Vrednost podjetja se ugotavlja tako, da se ugotavlja njegova knjigovodska vrednost. V tem primeru se primerja celotna sredstva podjetja in celotne obveznosti podjetja. Razlika med tema dvema postavkama predstavlja njegovo knjigovodsko vrednost. Ocena vrednosti podjetja je najpogosteje uporabljena v primerih, ko gre za nakup ali prodajo podjetja, združitev ali razdelitev podjetja. Na drugi strani se ocena vrednosti podjetja uporablja tudi v primerih, ko je potrebno prestrukturiranje ali sanacijo podjetja.

Ocena vrednosti podjetja mora biti natančna. Če je ocena vrednosti previsoka bodisi prenizka, potem ima to lahko dolgotrajne posledice. Marsikaterega kupca podjetja lahko napačna ocena pripelje do stečaja, pri prodajalcu pa prenizka ocena pusti grenak priokus, da je bil prevaran. Zato je pomembno, da oceno vrednosti podjetja opravi strokovni ocenjevalec, ki ima dovršeno in preizkušeno metodologijo ocenjevanja. Ocenjevalec mora pri vrednotenju podjetje temeljito spoznati, pridobiti čim več podatkov o njem in jih ustrezno analizirati.