dimniški sistemi

Različni dimniški sistemi

Dimniški sistemi so različni, mednje sodijo tudi priljubljeni enoslojni dimniki. Ti so primerni za sanacije starejših, dotrajanih dimnikov, seveda pa tudi za novogradnje. Za slednje velja, da morajo biti obdani z negorljivim plaščem.

Pri tem je sama montaža precej hitra in preprosta, saj togost in stabilnost konstrukcije dimnika lahko dosežete brez posebnega orodja; to je varjenja ali vrtanja cevi ob montaži s fiksnim oblikovnim spojem elementov, privarjenih na dimniške cevi in druge elemente.

Pravilna izdelava cevi omogoča plinotesnost dimnikov. Delovanje v vlažnem omogočajo kapilarne zapore in posebne oblike žlebov nad elementi priključitve kotlov in čiščenja, ki preprečujejo uhajanje vlage iz notranjosti dimnika.

Dimniški sistemi, kot so troslojni dimniki, so zlasti uporabni za kurjenje s trdimi, plinastimi in tekočimi gorivi. Primerni so tudi za nizko temperaturne kondenzacijske kotle s potrebnim vlekom dimnika. Prav tako imate možnost izdelave kvadratne oblike zunanjega plašča.

Cev za dimnik – pomemben del dimniškega sistema

Cev za dimnik ima v dimniškem sistemu vlogo ključnega prezračevalnega elementa za izolacijski material, ki se namešča v vmesni prostor, in sicer med notranjo tuljavo dimnika in zunanjim ovojem – plaščem dimnika.

Kraj namestitve dilatacijske rozete je direktno pod pokrovom zgornje plošče, okoli 3 mm v notranjost cevi. Cev za dimnik, kapa, vratca, rešetke in še drugi posamezni elementi ventilatorja za dimnik in cevi so najpogosteje izdelani iz kovine. Ta mora biti visoko korozijsko in kislinsko odporna.

Cev za dimnik je narejena iz nerjavnega jekla, ki pa je pogosto še dodatno površinsko obdelan z raznimi obdelavami, in sicer z visoko toplotno odpornostjo. Ta preprečuje nastanek poškodb zaradi visokih temperaturnih razlik ter biološka nevtralnost. Namen je vsekakor povečanje odpornosti.

Ker ima cev za dimnik tako pomembno vlogo, morate torej res paziti, da je narejena iz najboljših materialov, kar pa vam zagotovo v največji možni meri lahko omogočijo samo vrhunski proizvajalci, ki jih lahko najdete tudi na spletu.